Jean Droit

Jean Droit : Scout


Enkele van zijn functies

Ilustrator voor "Journal des Eclaireur"

Secretaris bij het directiecomité van de "Eclaireurs de France"

Directeur van de "Eclaireur Neutres de France"

Lid van het uitvoerende comité van de "Boy-Scouts de Belgique", 1924

Algemeen commissaris bij de "Routiers", 1930

Commisaris voor de vorming van Jeugdleiders

Algemeen commissaris Nationale dienst der Kadetten van het Rode Kruis

Algemeen commissaris B.S.B.

Technisch raadgever op nationaal niveau B.S.B.

Gewonnen voor de idealen van het scoutisme lag hij in België en Frankrijk mee aan de basis van de scoutsbeweging en was medeoprichter van de pluralistische scoutbeweging. Samen met L.C.Picalausa (1898-1969) en Harold Parfitt (1921-2006) waren het de pioniers van het Belgische B.S.B.

In oktober 1913 kreeg hij de leiding over de 4° scoutsgroep te Brussel in opvolging van Jean Sierens. Vanaf februari 1913 was hij aktief medewerker aan het tijdschrift “Le Scout”. Later volgde zijn benoeming tot technisch commisaris kaderopleidingen. Hij wist als geen ander het scoutsleven te verwoorden en uit te beelden in verschillende tijdschriften en boeken die hij schreef. Met grote verbeeldingskracht zette hij de scouts aan tot een inventief kampleven. Het maken van allerlei kunstige– en nuttige kampattributen, het leven in de natuur, eerbied voor dieren, kennis van bloemen en planten, alles kwam aan bod. Hoe je een kampvuur aanmaakt met vuur door wrijving, was bijvoorbeeld ook een van de technische vaardigheden die hij doorgaf aan de geinteresseerden.

In juni 1919 verschijnt van zijn hand het boek: Du commandement et de son exécution par le scout, la patrouille…..een gedragscode hoe de scouts zich moeten gedragen. Wat later geeft hij in het tijdschrift “Le Scout”, nog enige vingerwijzingen over hoe het scoutsuniform moet worden gedragen. Op de 14e mei een bijeenkomst in Oostende is het nogmaals Jean Droit die op vraag van L.C.Picalausa de werking en de organisatie van de patrouille uitwerkt.

Scout

Nog van zijn hand is de eerste scoutkalender in “Le Scout”. Van 14 augustus tot 12 september 1920 is er een kamp op enkele kilometers van Compiègne geleid door Lorne W. Barclay (1885-1970), algemeen directeur bij de amerikaanse Scouts. Jean Droit zal hier aanwezig zijn als afgevaardigde van de Belgische Scouts.
Vanaf 1922 wordt hij in opvolging van Jean Loiseau (1898-1982) de officiele tekenaar voor “Les Eclaireurs de France”.

Augustus 1930, de Belgische Scouts vieren hun 20e verjaardag te Luik. Voor de eerste maal zullen de oudsten onder leiding van Jean Droit gezamenlijk defileren voor de nationale leiding.

Tijdens de tweede wereldoorlog waren de echte scoutsaktiviteiten verboden, ook het uniform werd verboden. Zijn vriend Louis C. Picalausa regelde een oplossing om de aktiviteiten verder te zetten onder de vorm van sociale werking, uitdelen van kleding en voeding samen met winterhulp. Na de oorlog hernamen de scouts-activiteiten. Door zijn vriendschap met L.C. Picalausa raakte Jean Droit na de oorlogsperiode meer en meer betrokken bij het Jeugd Rode Kruis (buiten de speciale opleidingen eerste hulp bij ongevallen was de Jeugd Rode Kruis aktiviteit identiek aan de scouts aktiviteit). Hij was van bij het begin aktief betrokken met opleidingen en organisatie.

Scout

Augustus 1961 was zijn laatste kamp, een opleidingskamp van de Kadetten van het Rode Kruis te Chevlipont. Zijn vrienden wisten dat dit zijn laatste kamp zou zijn en wilden hem vieren met een laatste eerbetoon. Op 13 september 1961 ontving hij het Ridderkruis van de Orde van Leopold uit handen van de Heer Vanden Borre, Secretaris-Generaal van het ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur met de woorden "Er zijn namen, die door hun symbolische waarde en door de persoonlijkheid van hen die ze dragen, als een vlag in de wind wapperen. Jean Droit, gij zijt een van degenen die men beschouwt als deel uitmakende van het erfdeel der Jeugd" Waarop Jean droit diep onder de indruk, heeft geantwoord "Deze onderscheiding verleent mij als het ware een geestelijke naturalisatie, zij bevestigt de naturalisatie die ik spontaan gekregen heb op 8 jarige leeftijd".

Jean Droit heeft met volle overtuiging het scoutsideaal beleeft en waargemaakt, van hem kan men echt zeggen: eens scout altijd scout!