Jean Droit

Jean Droit : Kunstenaar


Hij was een geboren kunstenaar met veel belangstelling voor de aquareltechniek. Rond 1911 hield hij zijn eerste aquareltentoonstelling in de Koningsgalerij te Brussel. Hij kreeg bekendheid en waardering met zijn affiches: o.a. voor staatsleningen, propaganda, portretten, tekeningen en illustraties in allerlei tijdschriften en boeken.
Vóór de eerste wereldoorlog heeft hij, op vraag van het belgisch leger en volgens de richtlijnen van Generaal Baron Wahis de verschillende legeruniformen getekend.

Na de oorlog nam hij zijn artistieke vaardigheden weer op. Op 20 april 1918 schrijft men in “L’illustration” dat de tekeningen die Jean Droit gemaakt heeft vanaf het begin van de oorlog een soort van getekend trajekt is, de afgelegde weg van een soldaat in de oorlog, een dagboek over het verloop van de grote oorlog. Zijn tekeningen zijn een getuigenis van de ellende en rampspoed die de oorlog met zich meebracht.


Bij zijn terugkeer in Frankrijk ging hij als tekenaar werken voor de gekende porseleinfabriek “Manufacture de Sèvres”. Via zijn gevarieerd werk groeide zijn aanzien in Parijse kunstkringen. Jean Droit was lid van “Sociétaire de la Sociétè des Beaux-Arts” en van het “Comité du salon des Humoristes”. In Frankrijk en België namen de tentoonstellingen als maar uitbreiding. Hij ontwierp decoratieve muurschilderingen, alsook tekeningen voor de uitgeverij Piazza.

De Houtakker
Zijn werken hebben een aparte stijl, zijn zeer herkenbaar, romantisch en soms licht erotisch. In zijn vroegste werken is de tijdsgeest van de Belle Epoque duidelijk aanwezig. Jean Droit leefde als kunstenaaar onder de invloed van het romantisme, het impressionisme en de overgang naar het modernisme, het fauvisme. Dat laatste heeft hij zich niet eigen gemaakt, de romantiek blijft over gans zijn werk behouden.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd hij bevriend met legerarts en schrijver Georges Duhamel (1884-1966). In een brief aan het Jeugd Rode Kruis schreef Georges Duhamel over Jean droit “Heel zijn loopbaan is één grote kunst gemaakt !”.